top of page

 

Hypnose er en tilstand, hvor bevidsthedens kritiske sans passiviseres i en mental fokusering. Det opleves naturligt ved f.x. dagdrømme, at falde i staver eller at blive opslugt (af en god bog e.l.). Under hypnose er sindet mere tilbøjeligt til at opfatte det der fokuseres på somsignifikant. Dog kun indenfor ens grundlæggende sikkerhedsmæssige, etiske og moralskegrundopfattelser. Herigennem kan en person til en vis grad ændre sin (underbevidste)adfærd. Tilstanden betegnes som trance. Hvad der i denne tilstand fokuseres på betegnes som en suggestion. Suggestioner er som regel verbale udsagn.

Det der fokuseres på kan også være en anden person, hvis udsagn bliver suggestioner. Der findes en hel profession af hypnotisører, der guider deres klienter frem til trance og giver dem suggestioner i overensstemmelse med de forhold der ønskes bearbejdet eller den adfærd der ønskes ændret. Det kræver stor empati og indsigt at levere gode suggestioner. Det giver anledning til at hypnose bliver tilbudt som en terapi.

 

Historie

 

Hypnoterapi eller hypnoseterapi har været brugt i helbredende øjemed fra 1552 fK, dateringen for en egyptisk papyrusrulle, som beskriver hypnotiske suggestioner, -og sandsynligvis endnu før.

Den nuværende form for hypnoterapi har rod i Freuds (1856-1936) og C.G. Jungs(1875-1961) psykologiske modeller. Både Freud og Jung studerede hypnose og hypnoseterapi Især Freud var i en periode overbevist om hypnoses virkning ift at nå de lag i psyken, som ellers ikke er tilgængelige.

Dr.phil. Alfred Lehmann (1858-1921), den første danske professor i psykologi og senere endvidere stifter af Psykologisk Laboratorium, skrev bøger om hypnose som normaltilstand. I mange år var hypnose imidlertid ikke accepteret hverken som redskab i forbindelse med anden terapi eller som selvstændig, helbredende terapiform

Med den amerikanske læge Milton H. Erickson (1901-1980) fik hypnoterapien en teori samtteserne "hypnose er en tilstand med speciel bevidsthed og modtagelighed overfor ideer…speciel villighed til at undersøge ideer for ders iboende værdi" og "hypnose = trance er en tilstand af intens og snævert fokuseret opmærksomhed, en tilstand hvor klienten lægger mærke til det, der er umiddelbart vigtigt". I USA er hypnoterapi nu anerkendt og brugt f.eks. som anæstesi på hospitaler.

Den danske grundbog i hypnoterapi, "Hypnose og hypnoterapi" udgivet på forlaget Klim, 2004, er skrevet af den århusianske læge Jens-Jørgen Gravesen. I årene omkring 2000 er hypnose og hypnoterapi blevet en almindeligt anerkendt, nærmest moderne, behandlingsform også iDanmark. Hypnoterapiskoler er skudt op, og som ved andre terapeutiske uddannelser er der endnu ikke nogen registrering, der garanterer kvaliteten af de uddannelser, der udbydes.

 

 Behandlingen

 

En almindelig hypnnoterapeutisk behandling foregår ved at klienten og terapeuten har en terapeutisk samtale, hvorefter klienten hypnotiseres og i trancetilstanden modtager positive suggestioner. Klienten kan ledes til at opleve tidlige traumer, hvilket er udgangspunkt for behandling af f.eks. forskellige fobier, ved vægtregulering og rygestop. Derfor er det vigtigt at terapeuten, foruden at kunne hypnotisere, også har en grundig uddannelse i traumehåndtering mv.

Hypnoterapi eller hypnoseterapi har et bredt anvendelsesområde fra total anæstesi, smertebehandlig, rygestop, vægtreduktion til behandling af fobier, angst o.l.

I princippet kan alle mennesker opnå trance og modtage suggestioner. Forskellige indre grundlæggende begrænsninger hos den enkelte, efterlader det indtryk at ca. 1/3 er umiddelbart modtagelige, 1/3 relativt modtagelige og den sidste 1/3 svært modtagelige.

 

 Åbenhed overfor hypnose

 

Der er uenighed omkring brugen af begrebet modtaglighed da de fleste mennesker er modtaglige. Grunden til at der i videnskaben er en opfattelse af at nogle er "nemmere" at hypnotisere end andre er kort sagt mangel på viden om hypnose og måder hvorpå hypnose tilstanden opnås. De specielt modtagelige kan bliver ofte valgt af showhypnotisører som vha. suggestioner og situationen som helhed til til at agere på en underholdende måde.

Der er bred enighed i litteraturen om at al hypnose i realiteten er selvhypnose. Det indebærer at Hollywood-opfattelsen af hypnose som en måde hvorpå man kan tage kontrolover et andet menneske mod dets vilje ikke kan bekræftes.

Hvad er hypnose ?

Hypnose Struer
træffes på alle hverdage mellem
09.00 & 17.00
 
Tlf: 93 60 12 40
bottom of page